LIFEREVO ROAD SHOW
อาสาสมัครและคณะกรรมการชีวีภิวัฒน์เดินสายให้ความรู้ และแรงบันดาลใจ เตรียมตัวสู่โลกแห่งการทำงานจริงหลังจบจากรั่วมหาวิทยาลัย
ฐนโรจน์ อมรากุลเศรษฐ์ ที่ปรึกษาด้านการจัดการองค์กรจาก Deloitte พูดเรื่อง Talent VS Ordinary
Talent VS Ordinary
พี่โมนาเล่าถึงการเริ่มต้นของกิจการที่บ้าน
วริวรรณ วิทยฐานกรณ์ บรรยายเรื่อง Entrepreneurial Spirit
นักศึกษาฟังอย่างตั้งใจ
ฐนโรจน์ อมรากุลเศรษฐ์ รับมอบของที่ระลึกจากอาจารย์
 
© 2008-2009 Liferevo Foundation. All right reserved.


Powered by RJ   |   Privacy   |   Term of Use   |   Contact